Aslında epos’a dair daha uzun bir metin tasarlamıştım, zira Eski Yunan edebiyatında epik şiir geleneği (Homeros, epik kyklos’lar ve Latin edebiyatına olan etkisi), rhapsodos’lar ve kullandıkları vezin olan hexametron hakkında da bir bölüme yer vermiştim. Korunması gereken değerlere ait söylenecek sözümüz olduğun için derneğimiz epos adını almıştır ve 7 kişi kuruluşunda aktif bir rol taşımaktadır.

“Bir vatanın sahibi olmanın yolu, o topraklarda yaşamış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanımak, sahip olmaktan geçer” Mustafa Kemal ATATÜRK